Long An

Cầu Tân An 2 hoàn thành, ai hưởng lợi nhiều nhất?

Cầu Tân An 2 hoàn thành, người hưởng lợi trực tiếp chắc chắn sẽ là người lưu thông trên tuyến đường đó. Nhưng ngoài người lưu thông thì còn rất nhiều những đối tượng khác được hưởng lợi mà chúng ta...

Xem thêm