Nội dung chính
 1. Mục tiêu chung đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn
  1. a. Mục tiêu kinh tế
  2. b. Mục tiêu xã hội
 2. Định hướng phát triển các ngành kinh tế chính
 3. Phạm vi thực hiện đồ án
 4. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính của năm 2011
 5. Hiện trạng sử dụng đất
 6. Tiền đồ, quy mô quy hoạch đồ án xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn
  1. a. Dự báo dân số
  2. b. Dự báo lao động
  3. c. Dự báo đất đai
 7. Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới
  1. a. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật
  2. b. Cơ cấu quy hoạch không gian tổng thể toàn xã Long Sơn
  3. c. Định hướng tổ chức khu dân cư xã Long Sơn
 8. Quy hoạch xây dựng ấp dân cư
 9. Một số hạng mục khác trong đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn
  1. 1. Quy hoạch xây dựng kiến trúc nhà ở
  2. 2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

[Mới nhất] Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn, huyện Cần Đước, Long An giai đoạn 2013 - 2020

Từ năm 2013 đến năm 2020, huyện Cần Đước sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đồng bộ trên nhiều xã. Cùng với các xã khác, xã Long Sơn là một trong những xã trọng điểm. Tính đến thời điểm năm 2019, xã Long Sơn đã hoàn thiện hơn 85% tiến độ dự kiến.

Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn, huyện Cần Đước, Long An giai đoạn 2013 - 2020 sẽ tác động rất lớn đến diện mạo và các lĩnh vực kinh tế toàn xã trong những năm tới. Đặc biệt, sự hoàn thiện về cả cơ sở hạ tầng giao thông, kinh tế và đời sống dân cư sẽ tác động rất lớn đến thị trường bất động sản xã Long Sơn.

Cùng với kế hoạch quy hoạch huyện Cần Đước (mới nhất), các yếu tố của đồ án này sẽ tác động rất lớn đến diện mạo xã Long Sơn. Dưới đây là những vấn đề quan trọng nhất của đồ án xây hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn, huyện Cần Đước, Long An giai đoạn 2013 - 2020:

Mục tiêu chung đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn

 • Xây dựng mô hình về quy hoạch, xây dựng xã nông thôn mới mang đặc trưng của một xã vùng đồng bằng sông Cửu Long
 • Phát triển kinh tế xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp,...tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị
 • Nâng cao hệ thống hạ tầng kỹ thuật
 • Xây dựng, cải tạo công trình, chỉnh trang cảnh quan làng xóm, đáp ứng các yêu cầu sản xuất và sinh hoạt.
 • Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương và bảo vệ môi trường
 • Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
 • Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, đầu tư xây dựng và hướng dẫn phát triển theo quy hoạch

a. Mục tiêu kinh tế

 • Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 10% trở lên
 • Tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế của xã "nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp", hướng đến năm 202 là "công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp"
 • Thu nhập bình quân đầu người đạt gấp 1,4 lần so với thu nhập của tỉnh

Về nông nghiệp:

+ Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng

+ Vận động nhân dân thực hiện chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm có hiệu quả kinh tế cao

+ Chuyển giao tốt khoa học kỹ thuật, phòng chống tốt dịch bệnh

+ Tăng khả năng và phát huy hiệu quả các dự án giải quyết việc làm, tăng cường công tác dạy nghề cho dân

Về tiểu thủ công nghiệp

+ Phát huy khả năng các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển các ngành nghề truyền thống tại địa phương

+ Mạnh dạn thay đổi trang thiết bị, kinh doanh sản xuất đúng quy định phát liệt, chú ý đến phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp tư nhân ngoài địa phương như: xăng dầu, vận tải hàng hóa, sửa chữa,...

+ Vận động nhân dân đầu tư các loại máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động

Về thương mại dịch vụ:

+ Tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng kinh doanh tại chợ và các ấp

+ Khuyến khích mở rộng hệ thống dịch vụ đến tận xóm ấp, nhất là kinh doanh các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng.

b. Mục tiêu xã hội

+ Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1.0% năm 2015

+ Nâng cao chất lượng giáo dụ, phát triển giáo dục mầm non, duy trì trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường đạt 100% vào năm 2015 và 100% đối với bậc trung học cơ sở.

+ Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn dưới 9% vào năm 2015

Đồ án do UBND xã Long Sơn, huyện Cần Đước làm chủ đầu tư lập quy hoạch dưới sự tư vấn của đơn vị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Long Việt.

Định hướng phát triển các ngành kinh tế chính

Trên cơ bản, xã Long Sơn sẽ vẫn tiếp tục đẩy mạnh kinh tế của 3 ngành chính:

 • Nông nghiệp
 • Thương mại - dịch vụ
 • Công nghiệp

Nội dung chi tiết định hướng phát triển các ngành

Phạm vi thực hiện đồ án

Toàn bộ địa giới hành chính xã Long Sơn, ranh giới tiếp giáp với xã Long Cang, Phước Vân, Long Hoàng, Tân Trạch thuộc huyện Cần Đước và các xã An Nhật Tân, Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây thuộc huyện Tân Trụ qua sông Vàm Cỏ Đông. Tổng diện tích đất tự nhiên là 1.343,9ha, chia làm 6 ấp.

Phân kỳ quy hoạch có 2 giai đoạn: Giai đoạn 2011 - 2020 và giai đoạn định hướng sau năm 2020. Mục tiêu trong năm 2020 xã Long Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính của năm 2011

Về cơ cấu kinh tế:

 • Nông nghiệp: 70%
 • Thương mại + Dịch vụ: 28%
 • Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 2%
 • Thu nhập bình quân đầu người: đạt 20 triệu/người/năm
 • Trên địa bàn xã có 2.054 hộ, số hộ nghèo chiếm 3.2% (66 hộ)
 • Chỉ tiêu y tế: 01 bác sĩ, 06 cán bppj y tế, có 5.629 người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, chiếm 60%
 • Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa là 100%
 • Tỷ lệ hộ dân dùng điện là 99%, hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh là 85%

Hiện trạng sử dụng đất

Tổng diện tích đất tự nhiên xã Long Sơn: 1.343,90ha trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 940,21ha
 • Đất phi nông nghiệp: 179,51ha
 • Đất khu dân cư nông thôn: 149,98ha

Tiền đồ, quy mô quy hoạch đồ án xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn

a. Dự báo dân số

Dự kiến trong tương lai dân cư phát triển chậm do chủ yếu là tăng dân số tự nhiên với tỷ lệ tăng 1,0% mỗi năm

 • Dân số năm 2011: 9.381 người
 • Dân số năm 2015: 9.761 người
 • Dân số năm 2020: 10.259 người

Bảng dự kiến dân số theo từng ấp

b. Dự báo lao động

Quy mô lao động tăng tương ứng với dân số tại địa phương:

 • Lao động năm 2011: 5.500 người
 • Lao động năm 2015: 5.723 người
 • Lao động năm 2020: 6.015 người

Bảng cân bằng lao động xã Long Sơn

c. Dự báo đất đai

Trong giai đoạn 2013 - 2020 và giai đoạn sau 2020, một phần lớn đất nông nghiệp sẽ được chuyển sang đất dân cư và đất chuyên dùng

Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới

a. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật

Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng nông thôn QCNV14-2009/BXD

b. Cơ cấu quy hoạch không gian tổng thể toàn xã Long Sơn

 • Vùng sản xuất nông nghiệp: Phát triển trên cơ sở các vùng sản xuất nông nghiệp hiện nay, phát triển kinh tế hộ gia đình, chủ yếu là chăn nuôi, trồng lúa, hoa màu.
 • Khu vực sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh: phát triển vùng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt ven sông Vàm Cả Đông.
 • Xóm ấp và các nhà ở dân cư: với dân số tăng 10.259 người đến năm 2020, dự kiến sắp xếp các tuyến dân cư hiện hữu khớp nối các tuyến định cư hướng phát triển mở rộng giai đoạn 2012 - 2020.
 • Đối với dân cư hiện sinh sống dọc theo các tuyến đường, kênh, sông, sẽ chỉnh trang cải tạo, đảm bảo hành lang an toàn giao thông.
 • Xã Long Sơn hiện có các cụm tuyến dân cư sống dọc theo đường tỉnh 16, đường huyện 17, số còn lại dọc theo các tuyến lộ như: đường tỉnh 16, đường huyện 17, đường liên ấp, đường cầu Ông Mộc, đường cầu Bà Lành, kênh liên ấp,...
 • Hệ thống trung tâm xã, ấp và các công trình công cộng: đất công trình công cộng xã, ấp mở rộng đất và bổ sung hoàn thiện các hạng mục công trình cho đầy đủ và đồng bộ.

c. Định hướng tổ chức khu dân cư xã Long Sơn

 • Định hướng tổ chức hệ thống khu dân cư mới và cải tạo xóm cũ:

+ Các khu dân cư phát triển theo tuyến giao thông, cụm công nghiệp

+ Các khu dân cư trong trung tâm xã xây dựng tập trung theo dạng dãy phố. Không gian ở dạng tuyến là một lớp nhà với kích thước lô đất 10x30m.

+ Khu trung tâm xã cà các công trình công cộng có vị trí liên hệ thuận tiện tới các điểm dân cư trong xã bằng giao thông bộ.

+ Nhà ở dân cư trong xóm được bố trí dọc theo các trục giao thông chính

 • Định hướng giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc:

+ Đối với dân cư, chủ yếu là các khu nằm rải rác theo đường giao thông đồng nội: vân động, hỗ trợ người dân cải tạo nhà cho khô thoáng, vững chắc, khuyến nghị xây dựng nhà kiên cố, đạt chuẩn Bộ xây dựng.

+ Đối với dân cư nằm trong xóm ấp: công trình xây dựng mới khuyến nghị xây dựng theo mẫu thiết kế điển hình, đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Có 2 loại nhà: nhà hộ thuần nông (nhà vườn), và nhà ở cho hộ làm dịch vụ (nhà liên kế, thường được bố trí ở trung tâm xã)

Quy hoạch xây dựng ấp dân cư

Quy hoạch mới các tuyến dân cư tập trung trên nền tảng ấp dân cư hiện hữu dọc theo các tuyến đường giao thông.

Cụ thể, nhà ở dân cư xã Long Sơn, hiện tập trung dọc theo đường huyện 17, đường tỉnh 16 và các tuyến giao thông chính của xã, còn lại các hộ dân sống phân tán trong ruộng vườn. Dự kiến sẽ quy hoạch các tuyến dân cư dọc theo đường huyện 17, đường tỉnh 16, đường cầu Ông Mọc,... và các tuyến mới như sau:

 • Tuyến dân cư dọc theo đường tỉnh 16: phạm vi quy hoạch từ tim đường vào mỗi bên 100m, chỉ giới xây dựng là 25m
 • Tuyến dân cư dọc theo đường huyện 17: phạm vi quy hoạch từ tim đường vào mỗi bên 100m, chỉ giới xây dựng là 14,5m
 • Tuyến dân cư dọc đường liên xã Long Sơn - Tân Trạch: phạm vi quy hoạch từ tim đường vào mỗi bên 50m, chỉ giới xây dựng là 14,5m
 • Tuyến dân cư dọc đường cầu Ông Mộc: phạm vi quy hoạch từ tim đường vào mỗi bên 50m, chỉ giới xây dựng là 8,5m
 • Tuyến dân cư dọc đường liên ấp 2 - 4: phạm vi quy hoạch từ tim đường vào mỗi bên 50m, chỉ giới xây dựng là 8,5m
 • Tuyến dân cư ấp 1B: phạm vi quy hoạch từ tim đường vào mỗi bên 50m, chỉ giới xây dựng là 8,5m

Việc quy hoạch tuyến dân cư phải kế thừa hiện trạng phân bố dân cư và kết hợp với mạng lưới phân bố dân cư các khu vực có liên quan

Một số hạng mục khác trong đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn

1. Quy hoạch xây dựng kiến trúc nhà ở

2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Trên đây là những thông tin cơ bản về “Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn, huyện Cần Đước, Long An giai đoạn 2013 - 2020”, chủ yếu tác động đến phát triển kinh tế và lĩnh vực bất động sản. Nếu muốn xem đầy đủ các hạng mục Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn và cả Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Cang, có thể liên hệ cơ quan chính quyền địa phương hoặc trang thông tin địa phương.

>>>> Xem thêm: